SOCIETY FOR MILITARY PSYCHOLOGY 
  • Acasă
  • Conferințe
  • Conferința națională militară de științe comportamentale cu participare internațională 2019

Conferința națională militară de științe comportamentale cu participare internațională 2019

 

Workshop-uri

 

prof mircea miclea 225x300

Workshop 1

Formator: prof. univ. dr. Mircea Miclea (Universiatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca)

Temă: Utilizarea platformelor online în psihoterapie

*Se acordă 2 credite în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie și psihologie aplicată în domeniul securității naționale. 

 

 

i 703965 EyalWorkshop 2
Formator: dr. Eyal Fruchter (Division of Mental Health at Rambam Health Care Campus, Israel)

Temă: Reacția acută la stres, stresul posttraumatic, reziliența și dezvoltarea posttraumatică

*Se acordă 2 credite în specialitatea psihologie clinică și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

dafinoiu

 

Workshop 3

Formator: prof. univ. dr. Ion Dafinoiu (Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

Temă: Utilizarea hipnozei în managementul durerii
*Se acordă 2 credite în specialitatea psihoterapie și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
mincuWorkshop 4
Formator: conf. univ. dr. Laurențiu C. Mincu (Universitatea din București)
 
Temă: Autoreglarea stărilor psihice prin integrarea tehnicilor de mindfulness în pregătirea psihologică a militarilor
*Se acordă 2 credite în specialitatea psihologie clinică și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
 
Cornel Laurenţiu Mincu este conferențiar universitar, doctor în psihologie în cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București. Predă cursurile Psihologie pozitivă și dezvoltare personală, Psihologie militară aplicată, Managementul stresului în activitățile de învățare, Psihologia succesului în carieră, Metodologia cercetării psihologice. Este psiholog cu drept de liberă practică în specialitățile: psihologie clinică, psihologie aplicată în domeniul securității naționale, psihologia muncii și organizațională. A participat la activități de formare continuă pentru domeniul intervențiilor clinice: training mindfulness, evaluare clinică, tehnici proiective, metode online pentru prevenția și tratamentul anxietății și depresiei, a susținut workshop-uri tematice etc. Este membru al American Mindfulness Research Association (AMRA) și al  European Association of Methodology.
 
În ultimul timp, utilizarea tehnicilor de  mindfulness a luat o amploare fără precedent în peisajul intervențiilor evidence-based destinate reducerii şi combaterii stresului profesional, prevenirii şi tratamentului tulburărilor de anxietate, promovării sănătății, precum și creșterii generale a calității vieții. În acest context, organizațiile militare sunt tot mai mult interesate de implementarea unor programe de pregătire psihologică a militarilor pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor specifice.
 
 În cadrul acestui workshop, ne propunem prezentarea unor repere teoretice și metodologice ale intervenției mindfulness, având ca obiective:
a) clarificarea noţiunilor de prezenţă, mindfulness, atenţie conştientă şi acceptare – din perspectiva modelului scientist practitioner;
b) cunoașterea unor aspecte generale privind teoria, metodologia și unele aplicații practice ale tehnicilor de mindfulness;
c) identificarea unor direcții și tendințe generale în dezvoltarea tehnicilor de mindfulness studii și cercetări privind efectele tehnicilor de mindfulness în autoreglarea stărilor psihice;
d) exersarea unor modalități de măsurare a capacității de conștientizare senzorial-somatică;
e) realizarea de aplicații metodologice privind obiectivarea stărilor mindfulness cu instrumente validate științific;
f) exersarea unor modalități de integrare a tehnicilor de mindfulness (cognitiv și emoțional) în intervențiile de pregătire psihologică a militarilor.
 
 

Irina Holdevici 14

Workshop 5

Formatori: prof. univ. dr. Irina Holdevici și conf. univ. dr. Barbara Crăciun (Universitatea ,,Titu Maiorescu” București)

Temă: Intervenţii cognitiv-comportamentale tradiţionale şi moderne în ameliorarea stresului şi creşterea rezilienţei personalului militar

*Se acordă 2 credite în specialitatea psihologie clinică și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

Irina Holdevici este profesor universitar, doctor în psihologie şi director al Departamentului de Psihologie şi Psihoterapie în cadrul Facultăţii de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti. Predă următoarele discipline: Sugestiologie, Hipnoză clinică şi Ericksoniană, Psihoterapii cognitiv-comportamentale, Aplicaţii clinice ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale ş.a. Este psihoterapeut, formator şi supervizor în hipnoza clinică, eriksoniană şi psihoterapie cognitiv-comportamentală. A realizat şi publicat numeroase articole ştiinţifice, studii de cercetare şi volume de specialitate privind psihologia clinică şi psihoterapia. În 2008 a fost distinsă cu premiul Academiei Române „Constantin Rădulescu Motru”, pentru lucrarea „Consiliere şi psihoterapie în situaţii de criză”.

Barbara CraciunBarbara Crăciun este conferențiar universitar, doctor în psihologie în cadrul Departamentului de Psihologie și Psihoterapie, Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti. Predă următoarele discipline: Bazele Terapiei Cognitiv-Comportamentale, Metodologia cercetării în psihoterapie, Psihologie evoluţionistă, Elemente de psihologie clinică şi psihosomatică, Psihodiagnoză clinică etc. De asemenea este psihoterapeut şi formator–supervizor în domeniul psihoterapiei şi consilierii cognitiv-comportamentale, cu stagii de pregătire în Hipnoză clinică și eriksoniană, Terapia prin acceptare şi angajament (ACT) şi mindfulness. Din 2014 conduce Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive, coordonând programe de formare profesională în psihoterapia cognitiv-comportamentală. A publicat mai multe cărţi şi a realizat mai multe proiecte de cercetare care au fost materializate în numeroase articole ştiinţifice în reviste de specialitate interne şi internaţionale şi este membru fondator şi director executiv al Revistei Romanian Journal of Cognitive-Behavioral Therapy and Hypnosis http://www.rjcbth.ro/.

Workshopul are ca obiectiv general explorarea, înţelegerea şi utilizarea procesului cognitiv-comportamental tradiţional cât şi a procedeelor specifice celui de al treilea val, respectiv tehnica mindfulness, ca practici valide în ameliorarea stresului şi creşterea rezilienţei personalului militar.

Este cunoscut faptul că strategiile cognitiv-comportamentale au o contribuţie importantă în rezolvarea a numeroase probleme cu care se confruntă indivizii pe parcursul vieţii lor, atât în mediul militar cât şi în cel civil. Procesul cognitiv-comportamental aduce schimbări semnificative în viaţa oamenilor, multe dintre acestea fiind reflectate de recâştigarea şi/sau dezvoltarea comportamentelor funcţionale şi reziliente.

Intervenţia de tip mindfulness mizează pe o serie de elemente precum intenţia, atenţia, concentrarea şi atitudinea subiecţilor, travaliul practic desfăşurându-se prin intermediul acestora. Considerată în literatura de specialitate ca fiind o tehnică importantă, intervenţia de tip mindfulness aduce oamenilor prin obiectivitatea aplicabilităţii sale o înţelegere profundă a experienţelor de viaţă şi le permite acestora să acţioneze în noi modalităţi, obţinând astfel o creştere a nivelului de autocompasiune şi a celui de rezilienţă.

Workshopul se adresează atât personalului militar cât şi studenţilor şi masteranzilor de la psihologie, psihologilor, tuturor celor interesaţi de cunoaşterea şi experimentarea procesului cognitiv-comportamental funcţional şi modern.

 

 rus e1437037419895Workshop 6

Formator: prof. univ. dr. Mihaela Rus (Universitatea ,,Ovidius” din Constanța)

Temă: Factori de risc în accident și comportamente disfuncționale în trafic

*Se acordă 2 credite în specialitatea psihologia transporturilor și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

Prof. univ. dr. Mihaela Rus este președinte al Asociației PsihoTrafiQ, absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, Specializarea Psihologie, din cadrul Universității “Babeș Bolyai”, Cluj Napoca. În anul 2009, aceeași Universitate îi acordă titlul științific de doctor în psihologie, domeniul Psihologia muncii, industrială și organizațională. În prezent este profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanța, ocupând și funcția de prodecan.

Este autoare a unor cărți de specialitate și a peste 60 de studii și articole, publicate atât în țară cât și în străinătate. Este psiholog principal cu drept de supervizare în specializările psihologia muncii, organizațională și servicii, psihologia transporturilor, conferit de Colegiul Psihologilor din România și a susținut numeroase workshop-uri de formare profesională în cadrul conferințelor naționale și internaționale de psihologie, având peste 19 ani de expertiză în domeniul psihologiei transporturilor și psihologiei muncii.

Accidentul rutier figurează printre primele cauze de mortalitate din lume, după bolile cardio-vasculare și cele produse de diferite tumori. Factorii care concură la producerea accidentelor rutiere sunt de două categorii: factorii interni și factorii externi . Din categoria factorilor externi amintim: starea tehnică a autovehiculului, starea căii rutiere, condițiile meteorologice și de vizibilitate. Atunci când vorbim de factorii interni ne raportăm la conducătorul auto, producerea accidentelor rutiere fiind nemijlocit legată în proporție de peste 70% de capacitatea de conducere a celui aflat la volan.Totalitatea factorilor perturbatori ai capacității de conducere sunt de fapt elemente predispozante pentru accident. Starea de oboseală, consumul de alcool, droguri și medicamente sunt unii din factorii facilitatori ai vulnerabilității conducătorului auto față de accident. Willian Haddon(1981) realizează o matrice de indentificare a acestor factori de risc, inainte și după accident, în relația conducător auto-autovehicul-mediu.

Prezentul workshop are ca scop analiza și identificarea împreună cu participanții la workshop a factorilor de risc în accidentele rutiere, precum și a unor situații disfuncționale din trafic, pornind de la analiza unui chestionar a atitudinilor disfuncționale în trafic, prezentând totodată metodele de intervenție specifice pentru modificarea acestor atitudini disfuncționale.

Competențe profesionale:

  • Cunoaşterea aspectelor legate de psihologia traficului, accident, factori favorizanți, atitudini în trafic;
  • Cunoașterea aspectelor legate de prevenția și intervenția în dezvoltarea atitudinilor funcționale în trafic;
  • Cunoașterea rolului psihologului în pregătirea și formarea conducătorilor auto, precum și gestionarea situațiilor de accident.

 

 Nadia GorduzaWorkshop 7

Formator: psihoterapeut Nadia Gorduza

Temă: Utilizarea metodelor de psihoterapie prin expunere în mediul virtual

*Se acordă 2 credite în specialitatea psihoterapie și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

Akane Yoshida Akane YOSHIDAWorkshop 8
Formatori: traineri Akane Yoshida (SUA) și Franny Steward (Australia)
Temă: Coaching emoțional pentru copiii personalului militar
*Se acordă 2 credite în specialitatea psihologie clinică și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

Akane Yoshida - USA (MSc, PGCE, BA (Hons)) este trainer practicant certificat în coaching emoțional, atestată de către Emotional Coaching UK, având o experiență de peste opt ani ca profesor specialist în sprijin educațional în școli internaționale, lucrând, în special, cu copii cu vârste cuprinse între 3-15 ani, precum și cu familiile acestora. În prezent își desfășoară activitatea la American International School of Bucharest, în cadrul căreia are ca responsabilitate consilierea profesorilor și a părinților pentru optimizarea performanței la clasă, facilitarea învățării și pentru o dezvoltarea emoțională sănătoasă a copiilor, bazându-se pe tehnicile specifice coachingului emoțional.

Franny steward

Franny Steward - AUS (BA Hons, Psychologyst) este trainer practicant certificat în coaching emotional, atestata de către Emotional Coaching UK, psiholog clinician, atât practicant cât și cercetător, cu o bogată experiență în lucrul cu copii, adolescenții și familiile acestora. În ultimii 3 ani și a desfășurat activitatea în calitate de consilier școlar în școli internaționale având ca domeniu de activitate optimizarea personală a profesorilor și părinților, sprijinindu-i în învățarea și aplicarea metodelor și tehnicilor de coaching emoțional în interacțiunile lor zilnice cu studenții și copiii.

Coachingul emoțional este o abordare modernă, de tip evidence-based, ce poate fi folosită în orice situație sau context, bazată pe cercetările lui John Gottman în cadrul Bath Spa University din Marea Britanie.

Coachingul emoțional, indiferent de categoria de vârstă căruia i se adresează, are ca obiectiv dezvoltarea deprinderilor necesare pentru un bun control al impulsurilor, amânarea gratificării imediate, optimizarea reglajului emoțional în situațiile relaționate cu stresul și evenimentele traumatice și focusarea atenției pentru timp îndelungat. Toate aceste deprinderi odată formate, au ca efect creșterea rezilienței, îmbunătățirea performanțelor academice, creșterea asertivității și îmbunătățirea calității vieții.

Workshopul este calibrat pe nevoile participanților, cu un limbaj accesibil, fiind astfel conceput încât să faciliteze asimilarea rapidă a principiilor și tehnicilor specifice coachingului emoțional. După o scurtă introducere în care vom discuta despre ce este coachingul emoțional și fundamentul științific al acestuia, cea mai mare parte a timpului va fi dedicată părții practic-aplicative, pe însușirea și exersarea tehnicilor de coaching emotional specifice lucrului cu copiii.

 

Roxana Nicolau

Workshop 9

Formator: psihoterapeut Roxana Nicolau

Tema: Corectarea și reglarea experiențelor emoționale în domeniul militar - Aplicații ale Terapiei centrate pe scheme

*Se acordă 2 credite în specialitatea psihoterapie și psihologie aplicată în domeniul securității naționale.

Oamenii sunt atrași de profesiile militare din diferite motive și odată ce accesează acest domeniu ajung să lucreze într-un sistem complex ce funcționează pe baza regulilor ferme, a ierarhiei, a coeziunii de grup, a limitelor - toate acestea cu efect imediat asupra experiențelor emoționale.Workshopul oferă o prezentare succintă privind conceptele de bază ale Terapiei centrate pe scheme și cum anume pot fi utilizate atunci când specificul profesiilor militare poate afecta strategiile de coping ale persoanelor implicate în sistem.