SOCIETY FOR MILITARY PSYCHOLOGY 

𝜳

Organele de conducere, administrare şi control ale
Societăţii de Psihologie Militară: 
 
 
- Adunarea Generală a Asociaţilor -
 
 - Consiliul Director -
 
 - Comisia de Cenzori -